מכירה ורכישה של נחלות
 


רכישת נחלה מידי בעליה, טומנת בחובה זכויות רבות עבור הרוכש, הן זכויות פרטיות והן זכויות עסקיות. חוסר היכרות עם התחום עלול להביא לאי מימושן.

על כן כאשר רוצים לבצע עסקת מכירה ורכישה של נחלות, רצוי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין הנחלה החקלאית. 

 
 
על מנת להבין את המשמעות של זכויות אלו וכיצד מתבצעת מכירת נחלה בפועל, יש להבין תחילה מה זה אומר עסקת מכירה ורכישה של נחלות כפי שאנחנו מכירים אותן.

כאשר אנחנו רוכשים נחלה, אנחנו למעשה רוכשים את בית המגורים בנחלה, את הקרקע החקלאית והמבנים שנמצאים עליה, כל אלה נמצאים גם בתוך הנחלה וכן את הזכויות של בעל הנחלה באגודה השיתופית, כלומר את הזכויות שלו במושב.

אם נרכוש רק את הנכסים הפיזיים, קרי את הבית והאדמה (עם כל מה שיש עליה) לא נהיה חלק מבעלי הזכויות בנכסי המושב. יכולות להיות לכך השפעות מרחיקות לכת בכל פעם שחברי המושב ירצו לבצע דבר מסוים ויעלו זאת להצבעה.

כחסרי זכויות, לא נוכל להשפיע על ההחלטות ולא נהייה זכאים לחלק באותן זכויות. 

 

מכירת נחלות מחייבת גם את המוכר במובן הזה, שמוטלים עליו מסים ותשלומים שונים שעליו לשלם בעת המכירה:
מס שבח על הנכס שנמכר. יש לקחת בחשבון שיש הבדל בין מי שהוא בעל הנכס מלפני 1961, אז הוא משלם מס מופחת לעומת מי שהוא בעל נכנס אחרי 1961. 
 
מס מכירה – יש לשלם מס מכירה על הנחלה בסך 2.5%. כיום אין צורך לשלם מס מכירה על הדירה אלא על הנחלה. 
 
מע"מ לרשות המסים על רכיב השטח החקלאי.
 
תשלום חובות עבר לאגודה השיתופית במידה וקיימים כאלה.
 
דמי רכישה/הסכמה לרשות מקרקעי ישראל. מדובר בחיוב שנועד להסדיר את עניין העברת הזכויות בין בעלי הנחלה למי שרוכש אותה מהם.