מושבים
 
אחד הנושאים הבולטים ביותר בעולם המקרקעין בכלל ובעולם המשפט הישראלי בפרט, הוא התחום של ייצוג מושבים ואגודות שיתופיות בכל הקשור לעסקאות במגזר החקלאי והכפרי.

תחום זה תפס תאוצה במהלך השנים בעקבות שינויים שונים שהתרחשו עקב החלטות של מועצת מקרקעי ישראל, עם הפשרת הקרקעות בשנות התשעים.  
ייצוג מושבים נעשה על ידי עורך דין מקרקעין שמתמחה גם בתחומים נוספים.

עורך דין זה מלווה את חברי המושב ואת המושב בדיונים אל מול הרשויות דוגמת רשות מקרקעי ישראל, בדיונים ביניהם לבין עצמם וכן עם גורמים אחרים כולל בנים עוזבים ובנים ממשיכים של בני המושב, חברים שעזבו את המושב, חברות במגזר החקלאי והכפרי, ועוד.
 


בין ההיבטים בהם עוסק עורך דין בתחום של ייצוג מושבים, אנחנו יכולים למצוא:
ייעוץ לגבי עזיבה וקבלת חברים 
תיאגוד ושיוך נכסים 
ניהול דמי עזיבה של חברים 
בוררויות בתוך המושב
רישום ועריכה של תקנונים 
נהלים פנימיים במושב
עסקאות מקרקעין 
עסקאות מול חברות במגזר החקלאי והכפרי
ייצוג המושב או גורמים פרטיים לגבי הרחבות 
מכירת נחלות 
מיסוי קרקעות 


ועוד מגוון נקודות ותחומים חשובים שמהווים חלק בלתי נפרד מעולם התוכן של עורך דין מושבים.