בן ממשיך
 


המעמד של בן ממשיך במושבים, הוא מעמד ייחודי ולא פעם מעורר מחלוקת.

הרעיון מזכיר במעט את רעיון החוות באמריקה, שם על שטח החווה של ההורים, בונה אחד הבנים את ביתו, במטרה לעזור להם בניהול המשק כאשר הוא מצפה שלימים יזכה לתמורה בדמות ירושת השטח. בן ממשיך במושב, איננו שונה מהותית ועל כן הוא מעורר לא פעם מחלוקות משפטיות וציבוריות. 

 
לפני שנסביר את הבעייתיות של הנושא וכיצד מתמודדים איתה בהיבט המשפטי, נסביר בקצרה מה זה אומר בן ממשיך במושב.

לכל בעל נחלה במושב, יש זכות לאפשר לאחד מילדיו להקים בית לידו. הילד שמקים את הבית, מנהל ביחד עם הוריו את המשק. הציפייה שלו, שהיא טבעית לחלוטין לאור ההשקעה שלו במקום, שעם מותם הוא יירש את המשק במקומם. 

 
 
הבעייתיות נובעת משני היבטים. הראשון, עצם ההכרה של הבן כבן ממשיך, איננה מעניקה לו זכויות קניין על השטח.

לשם כך צריך שיהיה הסדר משפטי בין הבן הממשיך לבין ההורים אשר יאושר ע"י הגופים המיישבים (הסוכנות היהודית לא"י ורשות מקרקעי ישראל), דבר שעלול לגרום אי נוחות, במידה ויש עוד ילדים במשפחה.

ההיבט השני הוא, שיש לבחון מתי ובאילו תנאים נמסרות הזכויות במשק לבן הממשיך. חשוב להבהיר, שעל הבן להסדיר גם את התנאים מול האגודה השיתופית של המושב, על מנת שזכויותיו לא ייפגעו וזכויות המושב לא ייפגעו. אחרת הדבר עלול להגיע למצב של ביטול מינוי בן ממשיך, דבר שהוא בעייתי עבורו. 

 
 
בהעדר יורש שמוכן ומסוגל לקיים את המשק קיימת אפשרות שהמשק יימכר לאדם חיצוני תוך פיצוי היורשים.

במידה ויש כמה יורשים אך אין הסכמה מיהו בן ממשיך, שכן ההורים לא קבעו דבר בנושא, הרי שבית המשפט רשאי לקבוע מי יהיה היורש המוכן ומסוגל לקיים את המשק תוך פיצוי היורשים האחרים ובכמה הוא יפצה את האחרים. 

 
 
על מנת להימנע ממקרים כאלה, מומלץ מאוד להחליט מבעוד מועד, בתוך המשפחה מי ייחשב לבן ממשיך, מי יירש את הנחלה, וכיצד הוא יפצה את שאר בני המשפחה. רצוי לעשות זאת במסמך משפטי רשמי, על מנת שלא יהיו אי הבנות כאשר יגיע הרגע בו ההורים יילכו לעולמם. 
 
 
עו"ד יוסף ג'רסי הינו מומחה בכל הקשור לתחום של בן ממשיך וזכויותיו בנחלה, וזכה בתקדימים משפטיים חשובים בסוגיית הבן הממשיך.

עו"ד ג'רסי מתמחה בהכנת הסדרים פנים משפחתיים ובין דוריים ומטפל בהם הן מול המשפחות והבנים הממשיכים והן מול מושבים (כולל טיפול משפטי בנושא של קבלה למושב של חברים חדשים, עזיבת חברים, רישום נחלות ומשקים ועוד) ומול רשויות שונות שפועלות בנושא. אנחנו ממליצים לכם לפנות אליו לקבלת ייעוץ בעניין.